Starania o zachowanie i wydzierżawienie budynku “Domku Dróżnika” od PKP PLK

skanowanie

skanowanie0001

skanowanie0002

skanowanie0003

SKM_554e18112308510

Otwock-Armii-Krajowej-8a-1

Otwock, dn. 31 maja 2017
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
W Warszawie
Wydział Zarządzania Umowami Komercyjnymi

Zwracam się z prośbą o wydzierżawienie nieruchomości wraz z przylegającą do niego działką położoną w Otwocku pod adresem Armii Krajowej 8a. Nieruchomość funkcjonuje w świadomości mieszkańców pod nazwą „Domek dróżnika” i jest jednym z najstarszych obiektów drewnianych znajdujących się na terenie Otwocka. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. Obiekt nie jest użytkowany od wielu lat i popada w ruinę. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Otwocka, stowarzyszenia założonego w roku 1912, mając na uwadze wartość historyczną obiektu pragnie na własny koszt zrewitalizować obiekt i jego otoczenie. W wydzierżawionym i zrewitalizowanym obiekcie pragniemy prowadzić działalność statutową. Będzie to punkt informacji turystycznej, kulturalnej i sportowej.
W ramach rewitalizacji obiektu pragniemy w pierwszym etapie wymienić zniszczony dach, odrestaurować i zabezpieczyć drewnianą elewację i stolarkę okienną, zlikwidować elementy dobudowane do oryginalnego budynku. W drugim etapie chcemy zrewitalizować wnętrze obiektu: zerwane zostaną tynki i szalówki wewnętrzne. Obiekt zostanie ocieplony i wyposażony w instalację wodną, elektryczną, a także w monitoring.
Teren przylegający do budynku, który chcemy wydzierżawić nie jest wyodrębniony prawnie. Interesuje nas powierzchnia około 400m2 wokół budynku ograniczona istniejącym ogrodzeniem (które chcielibyśmy usunąć i częściowo zastąpić innym, bardziej estetycznym. Powierzchnia nas interesująca zaznaczona jest na załączonym do pisma planie. Wydzierżawiony teren zostanie wyrównany. Naniesiemy również zieleń i oświetlenie ozdobne. Ponadto chcemy zainstalować ekspozycję plenerową odnoszącą się do historii samego obiektu jak i całej Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej. Na omawianym terenie znajdują się komórki, które służyły na skład węgla i toaletę. Nie chcemy ich likwidować lecz również wyremontować i przeznaczyć na magazyn.
Do niniejszego pisma dołączone zostały również fotografie budynku z zaznaczonymi uwagami.
Prosimy uprzejmie o pozytywne rozpatrzenie powyższego wniosku i przygotowanie odpowiedniej umowy dzierżawy. Z uwagi na charakter oraz cel dzierżawy, a także na nakłady, jakie poniesiemy w ramach remontu i modernizacji obiektu, prosimy o maksymalną bonifikatę czynszu oraz odroczenie na okres remontu (około 10 miesięcy) rozpoczęcia opłacania dzierżawy.

Z poważaniem
W imieniu Zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Otwocka
Sebastian Rakowski
Prezes