Kontakt

Kontakt
Adres: Towarzystwo Przyjaciół Otwocka
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
e-mail: tpo@onet.pl

KRS: 0000237884
NIP: 5322041510
REGON: 145754531
Numer rachunku w banku PEKAO SA I Oddział w Otwocku:
12 1240 2119 1111 0010 4223 6213