Inicjatywy i opinie

Towarzystwo Przyjaciół Otwocka stara się w miarę posiadanych możliwości podejmować inicjatywy zmierzające do poprawy funkcjonowania miasta i jego mieszkańców. Chętnie także wspieramy wartościowe projekty inicjowane przez inne podmioty i osoby fizyczne. Również w miarę posiadanych kompetencji TPO stara się zabierać głos w sprawach bieżących, dotyczących Otwocka.