Honorowi Członkowie

  • Janusz Kozłowski – żołnierz AK, działacz społeczny, orędownik ochrony przyrody. Jego imieniem nazwano Rezerwat przyrody Na Torfach. Tytuł Honorowego Członka otrzymał 14.05.1988 r. (zob. dyplom)
  • Izabela Michotek – wieloletni nauczyciel i społecznik. Tytuł Honorowego Członka otrzymała w listopadzie 2001 r. (zob. dyplom)
  • Irena Sarnecka – Derkacz – harcerka Szarych Szeregów, poetka. Tytuł Honorowego Członka otrzymała w listopadzie 2001 r. (zob. dyplom)
  • Maciej Świerczyński – społecznik, autor setek artykułów poświęconych historii Otwocka. Tytuł Honorowego Członka otrzymał w listopadzie 2001 r. (zob. dyplom)
  • dr med. Witold Trybowski – autor pracy “Dzieje Otwocka Uzdrowiska”, fundamentalnej rozprawy poświęconej uzdrowiskowym dziejom miasta. Tytuł Honorowego Członka otrzymał 16.12.2012 r.. (zob. dyplom)
  • Ignacy Gogolewski – wybitny polski aktor i reżyser. Wychowanek otwockich szkół i otwockiego amatorskiego teatru. Tytuł Honorowego Członka otrzymał 16.12.2012 r.
  • Krystyna Kubiak – Pomysłodawczyni i redaktor pierwszej monografii Otwocka, wieloletnia kierownik archiwum i urzędu miasta. Wskrzesiła w roku 1968 Towarzystwo Przyjaciół Otwocka i przez szereg lat stała na jego czele.
  • Jan Tabencki – Działacz społeczny, animator kultury, zaangażowany w ochronę przyrody. Twórca Muzeum Ziemi Otwockiej i wieloletni jego kustosz. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Otwocka.