Rondo im. Stefana (Szczepana) Żaryna.

Towarzystwo Przyjaciół Otwocka od kilkunastu lat, kilkakrotnie zwracało się do Rady Miasta Otwocka z prośbą o upamiętnienie w naszym mieście postaci sędziego Stefana (Szczepana) Żaryna, człowieka wielce zasłużonej dla naszego miasta.

Sędzia Szczepan Stefan Żaryn (1984 –1925). Od 1893 r. właściciel folwarku Natalin i Świerk. Wjazd do dworu Żarynów do Natalina był na styku ulicy Wiązowskiej i Mlądzkiej (dziś Samorządowa i Żeromskiego). Sędzia Szczepan Stefan Żaryn był postacią znaną i szanowaną. Pełnił wiele funkcji. Był znanym otwockim sędzią, radnym, współorganizatorem ochotniczej straży pożarnej. Nadano mu honorową odznakę „Prawo wstępu na pożary”. Był również współorganizatorem Kas Samopomocy. Swoją pracą zawodową i społeczną przyczynił się do rozwoju Otwocka. Jako właściciel folwarków pomagał okolicznym chłopom, cieszył się ogromną popularnością. Dziś po dworze i zabudowaniach gospodarczych pozostały resztki porosłe zielskiem. Nie ma już śladu po bramie a w kierunku Teklina ciągną się ogródki pracownicze. Niech skwer imienia sędziego Szczepana Stefana Żaryna utrwali imię jednego z pierwszych zasłużonych obywateli naszego miasta.

Fragment uzasadnienie z wniosku TPO do Rady Miasta Otwocka uhonorowanie Stefana (Szczepana) Żaryna.

TPO wnioskowało o nadanie imienia sędziego skwerowi pomiędzy ulicami: Samorządową i Żeromskiego z uwagi na to, że miejsce to sąsiaduje z dawnymi gruntami folwarku Natalin, którego właścicielem był Żaryn.

28 grudnia 2021 roku Rada Miasta Otwocka nadała imię Stefana Żaryna rondu powstałemu u zbiegu ulic Majowej i Jana Pawła II. 12 lipca 2022 roku odbyła się uroczystość otwarcia ronda i odsłonięcia tablicy poświęconej sędziemu Żarynowi. Na oficjalnym facebookowym profilu władz miejskich możemy przeczytać opis uroczystości:

Dziś (12 czerwca) o godzinie 11:00 odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz otwarcie ronda drogowego, zlokalizowanego u zbiegu ulic Majowej i Jana Pawła II w Otwocku, które na mocy uchwały Rady Miasta Otwocka z 28 grudnia 2021 roku otrzymało imię wybitnego obywatela naszego miasta – Stefana (Szczepana) Żaryna.
Wydarzenie, które odbyło się z inicjatywy Jarosław Margielski – Prezydent Otwocka, zgromadziło kilkadziesiąt osób, pośród których znaleźli się zaproszeni goście: Pan Poseł Piotr Uściński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pan Poseł Dariusz Olszewski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Paweł Grzybowski, Dyrektor MOKTiS – Tomasz Winnicki, przedstawiciele Rada Miasta Otwocka: Arkadiusz Krzyżanowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Otwocka, Joanna Chmielewska, Andrzej Gurdziel, Marcin Michalczyk, Stanisław Stanaszek i Andrzej Kobus.
Honorowym gościem była pani Izabella Szatkowska-Majczyno, nestorka Towarzystwo Przyjaciół Otwocka, które od ponad dwudziestu lat zabiegało o uhonorowanie Stefana Żaryna jako wybitnego obywatela Otwocka.
Pokaźną grupę zgromadzonych stanowili przedstawiciele wielopokoleniowej rodziny uhonorowanego Stefana Żaryna, a w imieniu której głos zabrali: imiennik, a zarazem najstarszy męski potomek noszący nazwisko Żaryn – Pan Szczepan Żaryn oraz Pan profesor Jan Żaryn, którzy przybliżyli zebranym historię życia i działalności swojego pradziadka. Najmłodsze pokolenie uczestniczyło zaś aktywnie w przecięciu wstęgi na tablicy pamiątkowej, stanowiącej jednocześnie część edukacyjną Szlaku Nadświdrzańskiego ścieżek rowerowych projektu Velo Otwock.
Uroczystość dopełniło złożenie kwiatów oraz wspólne zdjęcie wszystkich zgromadzonych.

Profil FB Otwock, miasto z dobrym klimatem.

Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie, w uroczystościach wzięli udział politycy partii rządzącej, przedstawiciele władz i instytucji samorządowych, oraz potomkowie sędziego Żaryna. Niestety na uroczystość zaproszeni nie zostali ani mieszkańcy Otwocka ani przedstawiciele naszego Towarzystwa, jako wnioskodawcy upamiętnienia. Pozostaje mieć nadzieję, że nastąpiło to wyłącznie przez zwykłe niedopatrzenie.

Upamiętnianie zasłużonych dla Otwocka postaci jest obowiązkiem nas współczesnych. Stanowi formę podziękowania za ich działalność i poświęcenie na rzecz naszej małej ojczyzny.
Starania o upamiętnianie zasłużonych otwocczan jest ważną częścią działalności naszego Towarzystwa. Składamy zatem podziękowania radnym miejskim za przychylenie się do wniosku TPO i upamiętnienie w przestrzeni publicznej Otwocka postaci sędziego Stefana (Szczepana) Żaryna.