80. rocznica zagłady otwockich Żydów

Towarzystwo Przyjaciół Otwocka powstało w roku 1912. Pod wnioskiem o jego rejestrację widnieją trzy podpisy: Adama Wizela, Gustawa Krukowskiego i Jakowa Pragiera. Wszystkich ich łączyło żydowskie pochodzenie. Wśród członków Towarzystwa byli zarówno chrześcijanie jak i żydzi. Wszyscy wspólnie pracowali na rzecz rozwoju Otwocka, który w roku 1939 był domem i małą ojczyzną dla około 12.000 Żydów.
Pamiętając o swojej przeszłości i przeszłości miasta, nasze Towarzystwo od wielu już lat angażuje się w działania upamiętniające dawnych żydowskich mieszkańców Otwocka. Do najważniejszych z nich należy współorganizacja wraz ze Społecznym Komitetem Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich uroczystości związanych z kolejnymi rocznicami zagłady otwockiego getta i jego mieszkańców. Nie inaczej jest również w tym roku.

W tym roku obchodzimy okrągłą rocznicę tragicznych wydarzeń z 1942 roku. W związku z tym przygotowany program uroczystości jest rozbudowany. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z nim na uruchomionej wspólnymi siłami otwockich społeczników stronie internetowej poświęconej upamiętnieniu żydowskiej społeczności Otwocka https://zydziotwoccy.pl