Wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego związany z ochroną budynku dawnego Sanatorium im. St. Okulicza

Otwock, 16 kwietnia 2007 r.
Zespół Historyczny
Towarzystwa Przyjaciół Otwocka  

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA  
ZBIGNIEW SZCZEPANIAK                             

    W związku z opracowywaną zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Samorządowej w Otwocku, prosimy o ochronę obiektu  d. Szpitala im. L. Waryńskiego, wcześniej Sanatorium im. St. Okulicza poprzez odpowiednie uregulowania zapisu w/w planu.

    Obiekt ten przez prawie osiemdziesiąt lat służył społeczności Otwocka i jego okolic. Z uwagi na wspaniałą przeszłość i według nas, bardzo dobry stan techniczny powinien nadal być obiektem użyteczności publicznej.

    Proponujemy przeznaczyć ten piękny budynek do realizacji zadań otwockiej turystyki, rekreacji, wypoczynku, szkolnictwa czy lecznictwa.

Z poważaniem
PREZES
Towarzystwa Przyjaciół Otwocka
Jolanta Barańska