Uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach Emilii Plater, Samorządowej i Reymonta, od ulicy Goldflama do ulicy Grunwaldzkiej w Otwocku

Otwock, 06 czerwca 2007 r.
Towarzystwo Przyjaciół Otwocka

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA
ZBIGNIEW SZCZEPANIAK

Uwagi do wyłożonego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach Emilii Plater, Samorządowej i Reymonta, od ulicy Goldflama do ulicy Grunwaldzkiej w Otwocku

   Po zapoznaniu się z wyłożonym w Urzędzie Miasta planem zagospodarowania przestrzennego terenu przylegającego do kamienia pamięci otwockich Żydów, prosimy nie przeznaczać pod nową zabudowę terenu w jego sąsiedztwie (w rysunku planu działki oznaczone jako 2 ZN-2, 3 ZN-7).
Proponujemy, aby ten teren, który był w sierpniu i wrześniu 1942 r. miejscem masowych egzekucji 2 tysięcy żydowskich mieszkańców Otwocka, trwale pełnił funkcję upamiętnienia tragicznego losu naszych żydowskich sąsiadów bez prawa nowej zabudowy handlowo – usługowo – mieszkaniowej. 

Z poważaniem
PREZES
Towarzystwa Przyjaciół Otwocka
Jolanta Barańska