Starania o siedzibę dla Towarzystwa Przyjaciół Otwocka

Otwock, dn. 09.12.2019 r.

Towarzystwo Przyjaciół Otwocka
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Wawerska 8
05-400 Otwock

            Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Otwocka zwraca się z prośbą o wydzierżawienie na preferencyjnych zasadach lokalu użytkowego, umożliwiającego organizowanie w nim spotkań, zebrań, warsztatów oraz prowadzenie działalności o charakterze informacyjnym, naukowym.
            Towarzystwo Przyjaciół Otwocka jest najstarszą organizacją społeczną, która powstała w roku 1912. Stowarzyszenie realizuje cele społeczne, publikuje książki, mapy i informatory dotyczące Otwocka. Ponadto Towarzystwo jest organizatorem uroczystości, konkursów, wystaw, spacerów, wycieczek i innych wydarzeń związanych z historią i kulturą Otwocka. Sztandarowym wydarzeniem realizowanym przez TPO jest Festiwal Świdermajer. Wydarzenie realizowane od roku 2019 wpisało się na stałe w kalendarz kulturalny miasta i jest jednym z nielicznych projektów otwockich, które opisywane są przez media ogólnopolskie.
            Bardzo nam zależy na uzyskaniu samodzielnego lokalu. Pozwoli nam to na rozszerzenie działalności skierowanej do mieszkańców Otwocka i turystów. Towarzystwo jest oczywiście skłonne partycypować w kosztach utrzymania i w kosztach remontu oraz dostosowania obiektu do naszych potrzeb. Zależy nam również aby lokal znajdował się w budynku związanym z historią miasta, posiadał wejście z ulicy.
Bardzo prosimy o pozytywne rozpatrzenie powyższej prośby.

W imieniu Zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Otwocka
Sebastian Rakowski
Prezes