Inicjatywa powołania stanowiska architekta miejskiego w Otwocku

                                                                                                                       Otwock, 24 czerwca 2015 r.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 

RADA MIASTA OTWOCKA
PREZYDENT OTWOCKA                                  

W sprawie utworzenia stanowiska architekta miejskiego                       

                                                           

   Ponawiamy prośbę z dn. 04 października 2007 r. i z dn.27 listopada 2012 r.     o rozważenie możliwości utworzenia stanowiska architekta-urbanisty, który współpracowałby ściśle z konserwatorem zabytków i ze społeczeństwem Otwocka, reprezentowanym przez organizacje obywatelskie, jak na przykład nasze Towarzystwo Przyjaciół Otwocka.

   Czynimy to w trosce o nowoczesny, estetyczny wygląd rozwijającego się naszego miasta oraz konieczność zachowania jego dorobku kulturowego.

   Naszym zdaniem, brak architekta miejskiego w Urzędzie Miasta Otwocka nie sprzyja opracowaniu przemyślanego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i właściwej jego realizacji, gdzie kontynuowano by w zabudowie tradycje otwockiego stylu świdermajer, wprowadzono by przepisy dotyczące planowanej, odpowiedniej wielkości, kolorystyki, elementów dekoracyjnych zarówno dla poszczególnych domów, ulic, skwerów, miejsc wypoczynku, jak i dla całego „Miasta z dobrym klimatem”. Uważamy również, że architekt miejski mający w swoich obowiązkach pieczę nad zabytkami otwockimi nie dopuściłby do ich rozbiórek, degradacji, tak jak stało się np. z Willą Maria, Willą Julia, Willą Mucha, Uzdrowiskiem Abrama Gurewicza, Zofiówką, Olinem, Ostrówkiem, Zachętą…  

Z poważaniem 
PREZES
Towarzystwa Przyjaciół Otwocka
Sebastian Rakowski